Våra erbjudanden

 

Kundanpassad grafen 

Grafen kan produceras av grafit som har många olika egenskaper. Det gör att priset på grafit kan också skilja flera storleksordningar. Grafiten kan förbehandlas på många olika sätt och vår process kan också köras på många olika sätt. Grafen kan även levereras som suspension i olika vätskor eller som pulver, eller i blandning med andra material. Det här gör att det finns massor med olika ”grafen”!

Vi erbjuder oss att, i ett gemensamma projekt med kunder, anpassa grafen till optimal pris/prestanda med leverans i rätt form, och med egenskaper som på bästa sätt nyttjar grafens förmåga att förbättra produkter
Intresserad? Gå vidare till vår kontaktsida!

Elektriskt ledande tryckfärger

I början av 2016 introducerade vi betaversioner av elektriskt ledande tryckfärger. Vi har genomfört försök i fullskala tillsammans med kund. På ett ytjämt substrat och med 15µm våt pålägga av tryckfärg går det att erhålla mindre än 10 Ohm/sq och vi tror att det går att utveckla färgen vidare. Vi söker partners för vidareutvecklingen.
Intresserad? Gå vidare till vår web shop!

kundanpassad grafen
Graphene layer