Vår vision

 

2D fabs affärsidé är att med en unik process, utveckla och producera 2D-material, i första hand grafen, samt erbjuda produkter och tjänster innehållande 2D-material. Detta för en global marknad, som idag är liten men som på sikt förväntas bli en multimiljardmarknad. 2D fab är idag ett utvecklingsbolag, med ambitioner att bli ett producerande bolag. Vår affärsidé bygger på den forskning om tillverkning av 2D-material som pågår i ett flertal projekt på Mittuniversitetet (MIUN), men baseras också på publicerade forskningsresultat från hela världen.

2D fab har redan idag kunskapen att tillverka detta material, dessutom på ett mycket energieffektivt sätt, till skillnad från andra kända aktörer. Denna tillverkningsprocess bedöms dessutom vara mycket lämplig för storskaliga (industriella) volymer, vilket är en utmaning som för många aktörer återstår att lösa.

producera 2D-material