Tillämpningar

 

Grafen kan användas av många aktörer på många marknader, och spås en gigantisk framtid. Idag är marknaden för grafen liten, splittrad och har dålig transparens. Eftersom grafen har mycket unika egenskaper så finns ett stort antal tillämpningsområden inom vilka forskning och utveckling pågår, och antalet kommersiella produkter kommer sannolikt att explodera. Det finns flera olika tillverkningsprocesser för grafen. Den typ som 2D fab använder lämpar sig i första hand för:

• Elektriskt ledande tryckfärg, som används inom tryckt elektronik

• Materialutveckling, bl.a. kompositer för fordon och flyg

• Barriärer, till exempel i förpackningar

• Bestrykning av ytor, en tillämpning är att minska  elektromagnetiska störningar

• Energilagring

Andra tillverkningsmetoder för grafen riktar sig mer mot elektronik, t.ex. böjbara displayer och elektroniska sensorer, eller mot life science. Ett stort och ökande antal patent där grafen är en av komponenterna antyder att det bara är en tidsfråga innan grafen kommer att ha stor marknad.

 

Elektriskt ledande tryckfärg
Abstract technical schematic diagram illustration with circuitry and connection
AA Batteries Top Closeup Photo. Mobile Power Source.