Partners

I Vinnovaprojektet ”Svenskt Grafen” utvecklar 2D fab tillsammans med Woxna Graphite AB unika produkter från en av Europas två grafitgruvor. Målet med projektet är att tillverka ”Svenskt Grafen” och utröna om de ”jumbo flakes” som finns i deras gruva, kan ge unika egenskaper. ”jumbo flakes” kommer att jämföras med olika kommersiella produkter. ”Svenskt Grafen” kommer också att testas i olika tillämpningar som ledande tryckfärger, energi och barriärer.

2D fab har etablerade samarbeten med bland annat Stora Enso, Tetrapak, Polykemi, Battenfeld och Saintpro. Vi samverkar också med med andra företag på en mer informell basis.

Vinnova har gett etableringsstöd åt grafenproducerande företag. 2D fab har erhållit finansiering, för att i motprestation bearbeta och försöka skapa samarbeten med svenska företag som efterfrågar grafen.

2D fab deltar också i EUs COST 1405 initiativ som riktar sig mot nya innovationer inom förpackningsområdet. Det kan förväntas att tryckt elektronik, där elektriskt ledande tryckfärger är en viktig komponent, blir en viktig del av initiativet.

Svenskt grafen
business and office concept - smiling business team at meeting