Organisation

 

 

Organisation

Sven Forsberg

Grundare och VD

Huvudägare och Tek. Lic. i kemiteknik. Sven har en bakgrund inom forskning och utveckling, men har även arbetat med projektledning och egenföretagande samt forskning vid Mittuniversitetet. Sven är VD för 2D fab.

 
carina-schmidt-svv6

Carina Schmidt

Styrelsemedlem

Entreprenör och expert inom internationell affärsutveckling. Carina är grundare av affärskonsultbolaget Grasp Bioscience AB och VD för Athera Biotechnologies AB. Hon har tagit in riskkapital till ett flertal företag, nyligen i Athera och Immuneed, samt under många år arbetat i ALMI Invests investeringskommitteer och i olika styrelser, exempelvis Genovis AB (publ)

 
Björn_Forsberg

Björn Forsberg

Styrelsemedlem

Civilingenjör i teknisk fysik samt ekonom, ansvarar för strategiska utveckling. Björn har grundat – och är en av huvudägarna i – Donald Davies & Partners AB, med en årlig omsättning på omkring 100 MSEK.

Sofie_Forsberg

Sofie Forsberg

Styrelsesuppleant

Civilekonom, med erfarenhet från både redovisning och revision. Hon är energisk, strukturerad och mycket målinriktad, och fungerar som en stark katalysator i styrelsearbetet.

Mikael Ölund

Mikael Ölund

Styrelsens ordförande

Projektledare med fokus på komplexa verksamhetsförändringar. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete, och en fallenhet för de strategiska diskussionerna och hur man kopplar dessa till den operativa verksamheten.