Nyheter

 


2018-01-03

2D fab ingår samarbetsavtal med teknikledare inom energilagring

2D fab AB producerar grafen och utvecklar kunders produkter med hjälp av grafen. Vårt fokus är produkter som bäst nyttjar grafens inneboende mekaniska styrka, t.ex. skottsäkra plaster, och/eller dess unika ledningsegenskaper, både värmelednings och elektrisk ledningsförmåga. Vi ser mycket stora framtida volymer av grafen inom båda dessa områden och vi har sedan tidigare flera goda samarbeten inom polymerområdet. Det är därför mycket glädjande att vi nu har funnit en innovativ industriell partner inom värmeledning.

Samarbetsavtalet ligger väl i linje med våra ambitioner att bli en av Europas största producenter av grafen. Inom ramen för avtalet kommer vi också att utvärdera olika strategier för skala upp produktion och leverans av större volymer grafen. Samarbetsavtalet ger oss också möjlighet att bygga relation med en viktig och potentiellt mycket stor kund, och vi ser det som ett brohuvud ut på marknaden för produkter med extrema ledningsförmågor. Avtalet är löpande, med toll gates var 6:e månad och vi kommer att rapportera de första positiva resultaten inom ett halvår.


2017-12-08

Vill du jobba hos oss? 2D fab söker medarbetare

Vi söker en person som är intresserad av teknik och affärsutveckling, och som vill driva implementeringen av grafen i nya produkter. 2D fab är ett kemiteknikföretag och tillsammans med kunder utvecklar vi framtidens materiallösningar. Vi är ett spinn-off från Mittuniversitetet – ett litet bolag med stora ambitioner. Vi tillverkar grafen och andra tvådimensionella material, och skapar då material som får nya funktioner; som blir lättare och bättre och därmed också bättre för miljön.

Du har gärna en bakgrund inom naturvetenskap och tycker om att anta utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där det finns möjlighet att ta ansvar inom många olika områden på företaget.
Om du är intresserad skicka CV och gärna några rader om vem du är, till info@2dfab.se. Vi finns på Bultgatan 20B i Sundsvall.


2017-11-02

2d fab tar grafen till nya höjder

Tillsammans med SAAB och Blackwing Sweden AB kommer 2D fab börja utveckla nya komponenter till flygindustrin. Det är kombination av styrka och elektrisk ledningsförmåga som gör grafen högintressant för flygindustrin. Grafen kommer att bidra till att komponenter blir lättare och som också kommer att kunna klara blixtnedslag bättre, vilket minskar behovet av underhåll.
- ”Vi ser att samma typ av kompositegenskaper också är av mycket stort intresse för fordonsindustrin, så även om detta är ett mera långsiktigt utvecklingsarbete, är potentialen stor och vi vill vara med när marknaden tar fart ” kommenterar 2D fabs VD Sven Forsberg.


2017-10-27

Ny teknik att tillverka anisotropa lim (ACA) med grafen för mer precis mätning av strålning

Inom elektronikindustrin monteras komponenter i vissa applikationer med hjälp av anisotropa lim (ACA). Dagens lösning för att få ledningsförmåga i limmen är metaller, men det ger problem i många tillämpningar. Ett exempel är Scandidos, vars produkter mäter strålning vid cancerbehandling. Metaller med hög densitet reagerar med strålningen och gör mätningarna mindre noggranna. Därför satsar nu Scandidos, tillsammans med Akzo Nobel, Acreo och 2D fab, på en ny teknik som utnyttjar grafen att tillverka ACA.


2017-07-18

2D fab utvecklar nya material för 3D skrivare

Marknaden för 3D tillvillverkning utvecklas mycket snabbt och det finns ett uttalat behov av att även kunna skriva elektriskt ledande material. 2D fab har föreslagit Vinnova att elektriskt ledande material till 3D skrivare ska utvecklas och Vinnova har beviljat 2D fab ett anslag till utvecklingsarbetet inom ramen för programmet ”Innovativa företag”.
Vi har en värdekedja från leverantör till kund som snabbt kan ta materialet till marknaden, så fort utvecklingsarbetet är klart. Detta projekt ligger väl i linje med andra kundsamarbeten där vi utvecklar kompositer av polymerer och grafen, i detta fall elektriskt ledande egenskaper.


2017-07-18

Grafen kan bli lösningen på många bakterieproblem

Wellspect HealthCare, har tillsammans med forskare från Chalmers utvecklat en bakteriedödande yta med grafen som aktiv komponent. Wellspect har sökt patent på ytan och nu börjar arbetet med att kommersialisera idén där Wellspect valt 2D fab som en samarbetspartner.
Hälso- och sjukvård är ett mycket intressant marknadssegment för grafen-tillämpningar då det kan bära större kostnader än många andra. 2D fab kommer att kunna bidra med skräddarsytt grafen och med kunskap om hur grafen/polymer kompositer kan tillverkas.


2017-02-15

2D fab utvecklar framtidens kompositer

2D fab och Saintpro AB har påbörjat ett samarbete för att utveckla framtidens kompositer. Saintpro tillverkar skyddsutrustning med extrema krav på material. Målet är att ytterligare öka prestanda på Saintpros produkter genom att använda grafen.” Saintpro AB som tillverkar skyddsutrustning och 2D fab AB kommer att genomföra en förstudie med mål att införa grafen i Saintpros produkter. Projektet som löper till slutet av april 2017 stöds av Vinnova med 500 kSEK. ”Detta är ett viktigt steg för 2D fab mot att ta grafen till kompositmarknaden.” säger Sven Forsberg. Det är också glädjande att hälsa Sören Halvarsson som nyanställd välkommen till 2D fab. Sören, som kommer attt medverka i projektet, är specialist/expert på polymerkompositer och disputerad inom områded.

2016-05-02

Produktion av svenska grafenflagor startar

Produktionen av grafenflagor från svensk råvara har kommit igång hos uppstartsföretag 2D Fab AB. Nu arbetar de vidare med kunder för att anpassa egenskaperna hos materialet till olika produkter.

2D Fab AB är en avknoppning från Mittuniversitetet, och har utvecklat en unik process där företaget tillverkar grafenflagor från grafit. Företaget jobbar intensivt med att utveckla processen som exfolierar grafit genom vätskemekanisk exfoliering. Metoden är särskilt anpassad för att inte skada grafiten när den sönderdelar grafit till grafenflagor. Det finns många olika typer av grafit, men de flesta gruvor över världen har inte samma fördelar som svensk grafit från Woxna Graphite AB som äger Kringelgruvan i Edsbyn. Gruvan har en ovanligt hög kvalitet av grafit med så kallade ”Jumbo flakes”, grafit med väldigt stora korn. När grafit sönderdelas till grafen så blir grafiten allt tunnare tills det bara återstår ett lager av kolatomer. Woxnas grafit ger en fördel av att det leder till väldigt stora grafenflak. Nu har de första svenska flagorna från Woxna tagits fram med 2D Fabs process.

”Den stora kornstorlek har gett utmaningar eftersom det blir svårare att separera grafenlagren, men det ger också mycket stora möjligheter att få arbeta med en unik råvara”, säger Sven Forsberg som leder både den industriella produktionen och affärsutvecklingen hos 2D Fab.

Kornens storlek är viktig bl.a. för den elektriska ledningsförmågan när en tunn film av grafen ska användas på en yta, exempelvis för att användas som ett transparent ledningsmaterial för kontakter. Den elektriska ledningsförmågan minskar när flagorna är små eftersom det blir strömförluster när elektroner rör sig från flaga till flaga. Storleken på flagorna är viktig även för barriäregenskaper i skyddande ytskikt. Grafen är väl känt för att inga molekyler kan ta sig igenom materialet och stora flagor ger ett bättre barriärskydd.

”Vi vill anpassa materialets egenskaper tillsammans med kunder. Grafen är idag på så tidigt stadium att det är svårt att förutsäga både för tillverkare och användare av material vilka egenskaper som behövs för olika produkter. De frågorna som måste lösas tillsammans med kunder”, säger Sven Forsberg om företagets utveckling.

Sedan förra året arbetar 2D Fab och Woxna Graphite ihop i ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen för att ta fram en kedja av produktion från grafit till grafen med anpassade egenskaper. Woxna Graphite ägs av det kanadensiska företaget Flinders Resources som tror på grafen som marknad.

Blair Way, President & CEO hos Flinders har sammanfattat samarbetet i ett pressmeddelande från Flinders. “Flinders is very pleased with the progress made to date working with our Swedish associates at 2D Fab AB. To actually see Woxna graphene is a very satisfying achievement. We have the necessary components to investigate the commercialisation of graphene, from Woxna concentrate, for high technology applications.”

Flinders Resources har även nyligen meddelat att de har en högren produkt av grafit från Woxna Graphite för batteritillämpningar. Batterier blir då ett högintressant område även för 2D Fabs grafenmaterial. Det finns stora behov av bättre batterifunktioner och marknaden för batterier förväntas växa kraftigt.

”Egenskaperna hos vårt material ger oss möjlighet till flera intressanta tillämpningar, från batterier till kompositer och barriärskydd. Under det här året undersöker vi olika marknader och kommer välja ut de viktigaste tillämpningar att fokusera på i framtiden”, säger Sven Forsberg.


2016-01-09

2D fab vinner innovationstävling.

2D fab vann SIO Grafens innovationstävling på idén att dopa grafen för att ytterligare öka ledningsförmågan och använda det dopade grafenet i elektriskt ledande tryckfärger.

”Vinsten tillför bolaget 100 000 SEK, men ännu viktigare är att det visar på att de utvecklingsidéer som vi har både anses som spännande och genomförbara”, säger Sven Forsberg. Vinstmedlen kommer att användas för att vidareutveckla idén och ta den närmare marknaden.

Här listas vinnarna.

2015-11-02

Miun Venture AB investerar i 2D fab.

Miun Holding AB investerar, via sitt bolag Miun Venture AB, i 2D fab AB. ”Det känns bra att kunna stötta forskningsidéer från Mittuniversitetet och hjälpa dem att komma ut på marknaden”, säger Mats Tinnsten VD för Miun Venture AB.

”Även om Mittuniversitet har begränsade ekonomiska resurser för denna typ av investeringar så är det ett kvitto på att vi har universitets stöd. Det är också välbehövliga pengar i detta tidiga, och ekonomiskt svåra, skeda av företagsutvecklingen” påpekar Björn Forsberg, styrelseordförande i 2D fab.

2015-10-19

Ny processutrustning på plats.

En helt nydesignad process för att kostnadseffektivt framställa grafen har anlänt till Sundsvall. ”Detta är ytterligare ett steg i att klippa de utvecklingsmässiga banden med Mittuniversitet, vi kommer dock fortsättningsvis att ha mycket starka band inom forskningen. Nu väntar några otåliga veckar innan vi får tillgång till en funktionell lokal för processutrustningen” säger VD Sven Forsberg.

2015-10-01

Nya lokaler.

2D fab AB, leverantör av kundanpassad grafen och elektriskt ledande tryckfärg, flyttar nu in i nya lokaler och blir därmed bli ännu mera självständig gentemot Mittuniversitet. Lokalerna kommer att innehålla ett nytt lab och kontor, och senare även processutrustning. Vi kommer att var klara med flytt och installation av lab i början av november.

2015-09-21

2D fab i samarbete med Woxna Graphite för tillverkning av svensk grafen.

Syftet och målet med samarbetsprojektet Svensk Grafen är att tillverka grafen från svensk grafit, att identifiera de mest lämpliga tillämpningarna, samt att bygga värdekedjor mot industriell användning av grafen.

2D fab, som leder projektet, kommer förutom att processa grafit till grafen även att bidra med ett akademiskt nätverk och kunskap från pågående forskning. Woxna Graphite kommer att ta fram och förbehandla råmaterialet och bidra med expertkunskap inom grafitområdet. Tillsammans med externa aktörer kommer materialet att testas i bl a elektriskt ledande tryckfärger.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att få genomföra projektet. Antalet aktörer och det kort geografiska avståndet gör att projektstyrningen kommer att bli relativt enkel. Potentialen i det förväntade resultatet är stor,” konstaterar Sven Forsberg, VD för 2D fab.

Projektet drivs inom ramen för det nationella och Vinnova-finansierade innovationsprogrammet SIO Grafen, vars ambition är att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet.

Woxna Graphites grafitgruva, som ligger i närheten av Edsbyn, är en av de största gruvorna i sitt slag i Europa. Bolaget är ett helägt dotterbolag till kanadensiska Flinders Resources. Här återfinns pressreleasen från Flinders Resources.