Om grafen

Grafen är en variant (allotrop) av ämnet kol. Det kan tillverkas på flera sätt och finns naturligt i grafit. Detta speciella material har bland annat följande unika egenskaper:

Tunt – endast en atom tjockt (därför kallat ”2D” eller ”tvådimensionellt”)

Lätt – ett flak på en kvadratmeter väger mindre än 1 milligram

Hårt – hårdare än diamant

Starkt – 200-300 gånger starkare än stål

Ogenomträngligt – gäller i både fast form, gas och vätska

Ledande – bättre elektrisk ledningsförmåga än koppar

Transparent – släpper igenom de flesta våglängder av ljus

Böjbart – kan anta vilken form som helst

Grafen är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit..." Läs mer om grafen på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafen

"Om man blandar en bråkdels promille grafen i plast kan plastens värmetålighet öka 30 grader...". Läs Tio sätt att använda grafen på Forskning och framsteg:
http://fof.se/textruta/tio-satt-att-anvanda-grafen

"Med en budget på 1 miljard €, representerar Graphene Flagship en ny form av gemensam, samordnad forskning av en aldrig tidigare skådad omfattning..." Läs mer om EU:s stora satsning (på engelska):
http://graphene-flagship.eu

"SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen..." Läs mer om SIO Grafen:
http://siografen.se

Ett stort antal artiklar om grafen i Ny Teknik hittar du här:
http://www.nyteknik.se/artiklar-om/Grafen

grafit
Molecule of Graphene