Forskning

 

Grafen är ett material som varit känt sedan mitten på 1800-talet, men som inte kunnat framställas alls förrän i början på 2000-talet. Nobelpriset i fysik, 2010, tilldelades forskarna Andre Geim och Konstantin Novoselov för banbrytande experiment rörande grafen. Framgångarna inleddes en fredagskväll i Manchester, 2004, när forskarna på en bit tejp lyckades fånga de första kristallerna grafen från ett stycke grafit.


Grafen är ett nytt material, så till vida att det är endast drygt 10 år sedan det först isolerades. Under dessa 10 år har en gigantisk forskningsinsats lett till att mycket ny kunskap genererats. Det har visat sig att grafen har många olika, unika egenskaper. Grafen är endast ett molekyllager tjockt och kallas därför ofta för tvådimensionellt, 2D. I många universitets- och företagslaboratorier runt om i världen finns grafen idag som ett fokusområde. Forskning sker främst för att utveckla olika applikationsområden där grafen ska komma att förändra världen.


Det finns idag mycket stora förhoppningar på 2D material, speciellt grafen. Ett exempel på detta är att EU satsar 1 miljard € under en 10-årsperiod på forskning inom området (s.k. ”Graphene Flagship”).

Grafen
Graphene layered molecule structure, blue schematic model. 3d render illustration
Scientist pouring a liquid in an Erlenmeyer flask with a test tube in a laboratory