Bakgrund

 

2D fab grundades 2013 av Sven Forsberg, civilingenjör och Tek. Lic. från KTH, och med ett förflutet inom processindustrin och universitet. 2D fab har som mål att bli Sveriges största tillverkare av grafen. Grafen bedöms av många få en explosiv tillväxt det kommande decenniet. 2D fabs viktigaste tillgång är stort kunnande (immaterialrätt) inom området, vilket tillskansats genom ett nära samarbete med den akademiska världen.

tillverkare av grafen