Andra 2D-material

 

Naturen har gett oss ett antal andra material som också består av molekylärt tjocka flak, d.v.s. 2D-material och som på samma sätt som Grafen kan exfolieras. Kombinationer av olika 2D-material kommer att kunna skapa helt nya materialegenskaper som i framtiden kan möta många olika specifika krav från diverse industrier.
Det är troligt att grafen initialt kommer att bli ett substitut för andra komponenter i olika 2D-material. Grafen i små mängder, exempelvis i plaster, kan avsevärt förändra dess styrka, men det kan även kolfibrer.

2D-material