2015-06-25
VD Sven Forsberg i Ny Teknik

I artikeln ”Svensk grafit blir flagor av grafen” publicerad i tidningen Ny Teknik den 25 juni, 2015, berättar Sven Forsberg, VD 2D fab, om det spännande samarbete som etablerats mellan Woxna Graphite och 2D fab. ”Woxna Graphite kommer att ta fram och förbehandla råmaterialet, medan tillverkningen av grafen sker hos 2D fab”, konstaterar Ulla Karlsson-Ottosson, författare till artikeln.

Iron ore opencast mining: close up view